Az iskola tantestülete
2016/2017


Névsor szak
1 Ascarzané Papp Zsuzsanna          spanyol - történelem - orosz
2 Dr. Bárdosné Páhy Judit
matematika - informatika
3 Bekker László                              angol
4 Boba Benjamin Gábor                      spanyol - történelem
5 Bognárné Erdős Eszter spanyol
6 Cabello Bola, Jose
spanyol
7
Dr. Cselik Ágnes                           spanyol - magyar
8
Fekete Józsefné                          spanyol - történelem - orosz
9
File Gabriella                         spanyol
10
Garcia Fernández Beatríz
spanyol
11 Gável-Novák Andrea                       spanyol
12 González Alonso, Ana Maria
spanyol
13 Hámori Levente                       testnevelés
14
Harcsa Edit
matematika - informatika
15 Hári Andrea magyar - orosz
16 Hujber Szabolcs                     magyar
17 Juhász Rita spanyol
18 Kardkovács Szilvia spanyol - történelem
19
Káldi-Szabó Andrea spanyol
20 Kiss Dániel spanyol
21 Kiss Gabriella angol
22 Kleinné Szőke-Lovas Edit       magyar-filozófia
23
Kovács Gábor Krisztián
spanyol
24 Kovácsi Zsolt                           matematika - földrajz
25 Lafkó Henriette                       biológia - kémia
26 Marics István informatika, ének-zene
27
Martin Trufero, Ana Isabel
sp. földrajz
28 Martin Treceño, Paula
sp. földrajz
29 Melegh Szabolcs                      történelem
30 Novákné Koncsek Magdolna  spanyol - magyar
31 Pataki Marianna                     művészettörténet
32 Pénzes Emőke                         spanyol-történelem
33 Pérez Arques, Juan Carlos
spanyol
34 Pisón Viguera María del Carmen
matematika
35
Ress Tünde               spanyol
36
Rozsovits Ildikó
pszihológus
37
Ruiz, José
spanyol
38
Sánchez Repullo Daniel matematika
39
Sobotkáné Fábián Éva
testnevelés
40 Sólyom László                     biológia - kémia
41 Szabó Andrea                       angol - orosz
42 Szabó-Bakos Andrea           spanyol - portugál
43 Szabó István                        matematika - technika
44 Szende Tamás Miklósné Debreczeni Zsuzsanna  matematika - fizika - technika - spanyol
45 Varga Judit                          testnevelés
46 Varga Mónika                    spanyol - portugál - francia
47 Vass Vanda                         spanyol - angol
48
Vasvári Viktor
spanyol - történelem
49 Vámosné Polyák Krisztina  magyar - orosz
50 Vitéz Ottó                          rajz - média
51 Zándokiné Józsa Erzsébet                  német - orosz        
52 Zolnay Fruzsina Lili                   spanyol