Ebédbefizetés

/2017-2018/
2018. JANUÁR HAVI EBÉDBEFIZETÉS


TISZTELT SZÜLŐK!

 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2018. január hónapra

az ebédbefizetés csak és kizárólag készpénzzel történhet,

az év végi zárásra tekintettel.


 KÉSZPÉNZES befizetés időpontjai:

2017. december  12.  kedd             8 - 14 óráig

2017. december  13.  szerda           8 - 14 óráig

 

Pótbefizetés időpontja:  

2017. december  19.  kedd             8 - 14 óráig

 

 

BEFIZETÉS ÖSSZEGE:

2018. január hónapra 19 napra (2018.01.03-01.18, 01.20-01.25, 01.27-01.31)

 

Teljes ár :     6.660 ,- Ft

50% :             3.330 ,- Ft     

 

Az első ebédbefizetésre (illetve a későbbiekben, ha még nem fizetett be a tanév során) kérem, hozzák magukkal a kitöltött Igénylőlapot melyet a teljes és kedvezményes áron étkezőknek és a diétás étkezést igénylőknek is le kell adniuk.

Letölthető igénylőlapok:

·         Mindenkinek ki kell tölteni az „IGÉNYLŐLAP iskolai vagy kollégiumi ÉTKEZTETÉSRE 2017/2018-as tanévre” igénylőlapot, letölthető ITT.

 

·         Az 50% és 100%-os kedvezmény igénybevételével befizetőknek kell kitölteniük a „ NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez a 2017/2018-as tanévben” igénylőlapot, letölthető ITT.

 

·         A diétás étkezést igénylőknek kell kitölteni az „ADATLAP DIÉTÁS ÉTKEZÉST IGÉNYLŐ SZEMÉLYRŐL” nyomtatványt, letölthető ITT. és attól függően, hogy teljes vagy kedvezményes étkezésre jogosultak, kiválasztva a megfelelőt fentről.

 

A kedvezményes étkezés igénybe vehető az alábbiak alapján:

 

  • Három gyerek esetén csak a nyilatkozatot kérjük kitölteni, más igazolás nem szükséges!
  • Tartós betegség esetén csatolni kell a

·         -         A Magyar Államkincstár által kiállított igazolás másolatát az

           emelt szintű családi pótlék folyósításáról,

·         -         vagy szakorvos által kiállított BNO kóddal ellátott orvosi

           igazolás másolatát.

Abban az esetben, ha a gyermek diétás étkezésre is szorul, csak az orvosi igazolást tudjuk elfogadni!

  • Rendszeres gyerekvédelmi kedvezmény esetén az önkormányzat által kiállított határozat másolatát!
  • Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság vagy utógondozói ellátásba részesül, csatolni kell a hatósági igazolás másolatát a gondozásba vételről!

A fenti adatokban bekövetkező bárminemű változást, a nyilatkozatot tévő személy köteles bejelenteni 15 napon belül az ügyintézőnek. Ellenkező esetben visszamenőlegesen is vissza kell fizetni a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt.

Értjük ez alatt akár a lejárt gyermekvédelmi kedvezményeket, akár a gyermekszámban bekövetkezett változásokat, tekintve, hogy az egyetemista gyermek esetleg időközben megszerzi a diplomát, vagy egyéb módon fejezi be tanulmányait. Valamint, ha a tartósan beteg gyermeket a felülvizsgálat időközben gyógyulttá nyilvánítja.

 


 

EBÉDLEMONDÁS :

A következő nap lemondása az előző nap 9 óráig a 282-93-89 –es telefonszámon lehetséges, vagy személyesen a gazdasági irodában.

Ebéddel kapcsolatos ügyintézés elérhetőségei:   Telefonszám: 06-1-282-9389

          E-mail cím:   asztalos.tunde@karolyigimnazium.sulinet.hu

Főoldalra

2017.12.05.

                                                                                              Gazdasági Iroda