Ebédbefizetés

/2017-2018/
2017. OKTÓBER HAVI EBÉDBEFIZETÉS

 

Az első ebédbefizetésre (illetve a későbbiekben, ha még nem fizetett be a tanév során) kérem, hozzák magukkal a kitöltött Igénylőlapot melyet a teljes és kedvezményes áron étkezőknek és a diétás étkezést igénylőknek is le kell adniuk.

Letölthető igénylőlapok:

·         Mindenkinek ki kell kitölteni az „IGÉNYLŐLAP iskolai vagy kollégiumi ÉTKEZTETÉSRE 2017/2018-as tanévre” igénylőlapot, letölthető ITT.

 

·         Az 50% és 100%-os kedvezmény igénybevételével befizetőknek kell kitölteniük a „ NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez a 2017/2018-as tanévben” igénylőlapot, letölthető ITT.

 

·         A diétás étkezést igénylőknek kell kitölteni az „ADATLAP DIÉTÁS ÉTKEZÉST IGÉNYLŐ SZEMÉLYRŐL” nyomtatványt, letölthető ITT. és attól függően, hogy teljes vagy kedvezményes étkezésre jogosultak, kiválasztva a megfelelőt fentről.

 

A kedvezményes étkezés igénybe vehető az alábbiak alapján:

 

  • Három gyerek esetén csak a nyilatkozatot kérjük kitölteni, más igazolás nem szükséges!
  • Tartós betegség esetén csatolni kell a

·         -         A Magyar Államkincstár által kiállított igazolás másolatát az

           emelt szintű családi pótlék folyósításáról,

·         -         vagy szakorvos által kiállított BNO kóddal ellátott orvosi

           igazolás másolatát.

Abban az esetben, ha a gyermek diétás étkezésre is szorul, csak az orvosi igazolást tudjuk elfogadni!

  • Rendszeres gyerekvédelmi kedvezmény esetén az önkormányzat által kiállított határozat másolatát!
  • Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság vagy utógondozói ellátásba részesül, csatolni kell a hatósági igazolás másolatát a gondozásba vételről!

A fenti adatokban bekövetkező bárminemű változást, a nyilatkozatot tévő személy köteles bejelenteni 15 napon belül az ügyintézőnek. Ellenkező esetben visszamenőlegesen is vissza kell fizetni a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt.

Értjük ez alatt akár a lejárt gyermekvédelmi kedvezményeket, akár a gyermekszámban bekövetkezett változásokat, tekintve, hogy az egyetemista gyermek esetleg időközben megszerzi a diplomát, vagy egyéb módon fejezi be tanulmányait. Valamint, ha a tartósan beteg gyermeket a felülvizsgálat időközben gyógyulttá nyilvánítja.

 

 KÉSZPÉNZES befizetés időpontjai:

2017. szeptember 19.  kedd             8 - 14 óráig

2017. szeptember 20.  szerda           8 - 14 óráig

 

Pótbefizetés időpontja:  

2017. szeptember 26.  kedd             8 - 14 óráig

 

ÁTUTALÁS:

Az átutaláshoz szükséges számla átvételének időpontjai:

 

2017.09.12 - 2017.09.14-ig (K-CS)  9-14 óra között

 

2017.09.18 - 2017.09.21-ig (H-CS)  9-14 óra között

 

Az étkezési térítési díjak átutalással történő teljesítése csak számla alapján történhet!!!

Ez azt jelenti, hogy akik utalással szeretnék befizetni az ebéd összegét, azok gyermekének először be kell mennie az iskola gazdasági irodájába, ahol elkészítik számára előre a számlát, ezután kizárólag ez alapján lehet teljesíteni az utalást.

Erről az étkeztető cég tájékoztatója ITT olvasható.

 

A SZEPTEMBER hónapra szóló utalásnak legkésőbb 2017. SZEPTEMBER 22-ig kell megtörténnie az Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezet

OTP 11784009-15793803-10010000  alszámla számára.

A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni: 

          -       az intézmény azonosítóját / KMG /

          -       a tanuló nevét

          -      a számla sorszámát

 

 

 BEFIZETÉS ÖSSZEGE:

2017. október hónapra 19 napra (2017.10.02-2017.10.20, 10.24-10.27)

 

Teljes ár :     6.660 ,- Ft

50% :             3.330 ,- Ft     

 

EBÉDLEMONDÁS :

A következő nap lemondása az előző nap 9 óráig a 282-93-89 –es telefonszámon lehetséges, vagy személyesen a gazdasági irodában.

Ebéddel kapcsolatos ügyintézés elérhetőségei:   Telefonszám: 06-1-282-9389

          E-mail cím:   asztalos.tunde@karolyigimnazium.sulinet.hu


2017.09.11.

                                                                                              Gazdasági Iroda