Ebédbefizetés

/2016-2017/
Tisztelt Szülők!

 

2017. JÚNIUS HAVI EBÉDBEFIZETÉS

 

KÉSZPÉNZES:

Befizetés időpontja:           2017. május  16.  kedd          8 - 14 óráig

                                       2017. május   17. szerda          8 - 14 óráig

 

Pótbefizetés időpontja:   2017. május  23.  kedd              8 - 14 óráig

 

 

AZ  ÁTUTALÁS  MENETE MEGVÁLTOZOTT!!!

Az étkezési térítési díjak átutalással történő teljesítése csak számla alapján történhet!!!

Ez azt jelenti, hogy akik utalással szeretnék befizetni az ebéd összegét, azok gyermekének először be kell mennie az iskola gazdasági irodájába,

ahol elkészítik számára előre a számlát, ezután kizárólag ez alapján lehet teljesíteni az utalást.

Erről az új étkeztető cég tájékoztatója ITT olvasható.

A május hónapra szóló utalásnak legkésőbb 2017. MÁJUS 25-ig kell megtörténnie az

Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezet OTP 11784009-15793803-10010000  alszámla számára.

A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni:  -      az intézmény azonosítóját / KMG /

                                                                          -      a tanuló nevét és osztályát.

        -          a számla sorszámát

BEFIZETÉS ÖSSZEGE:

 2017. június hónapra  8 napra:    100% :     2.805,- Ft

                                                             50% :      1.400,- Ft    

A kedvezményes étkezés továbbra is igénybe vehető a 2016. szeptemberében leadott nyilatkozatok alapján, akinek esetleg lejárt a határozata,  kérjük pótolja, vagy aki még csak először venné igénybe az étkeztetést  ITT töltheti le a nyilatkozatot,  mert ennek hiányában 100%-os térítési díjat kell fizetni.

 

A kedvezményes étkezés igénybe vehető az alábbiak alapján:

 

  • Három gyerek esetén csak a nyilatkozatot kérjük kitölteni, más igazolás nem szükséges!
  • Tartós betegség esetén csatolni kell a

·         -         A Magyar Államkincstár által kiállított igazolás másolatát az

           emelt szintű családi pótlék folyósításáról,

·         -         vagy szakorvos által kiállított BNO kóddal ellátott orvosi

           igazolás másolatát.

Abban az esetben, ha a gyermek diétás étkezésre is szorul, csak az orvosi igazolást tudjuk elfogadni!

  • Rendszeres gyerekvédelmi kedvezmény esetén az önkormányzat által kiállított határozat másolatát!
  • Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság vagy utógondozói ellátásba részesül, csatolni kell a hatósági igazolás másolatát a gondozásba vételről!

A fenti adatokban bekövetkező bárminemű változást, a nyilatkozatot tévő személy köteles bejelenteni 15 napon belül az ügyintézőnek. Ellenkező esetben visszamenőlegesen is vissza kell fizetni a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt.

Értjük ez alatt akár a lejárt gyermekvédelmi kedvezményeket, akár a gyermekszámban bekövetkezett változásokat, tekintve hogy az egyetemista gyermek esetleg időközben megszerzi a diplomát, vagy egyéb módon fejezi be tanulmányait. Valamint ha a tartósan beteg gyermeket a felülvizsgálat időközben gyógyulttá nyilvánítja.

 

Az EBÉD lemondásának időpontja is megváltozott:

2017. 01. 01-től  a következő nap lemondása az  előző nap 9 óráig a 282-93-89 –es telefonszámon lehetséges, vagy személyesen a gazdasági irodában.

 

 

 

                                                                                              Gazdasági Iroda

 

 

 

                                                                                             

 


 

2017.04.10.

                                                                                              Gazdasági Iroda